ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

เสวนา Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562

วันที่อัพเดทล่าสุด : 4 มิ.ย. 2562

“นิด้าโพล” ระดมแนวคิดนักการเมือง นักวิชาการรุ่นใหม่ จัดเสวนาจับตาการเลือกตั้ง “Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จัดเสวนาจับตาการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562” แลกเปลี่ยนและระดมความเห็นจากคน Gen Y และนักวิชาการรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวโน้ม นโยบาย ความคาดหวัง ในการขับเคลื่อนประเทศ ทัศนคติต่อการเลือกตั้งครั้งใหม่ และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาการเลือกตั้งเพื่อความผาสุกของคนไทย

ในช่วงแรกเป็นการแถลงผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562” โดย ศ.ดร.อัญชณา ณ ระนอง ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” หลังจากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการในหัวข้อเดียวกัน โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหลากหลายพรรคการเมืองและนักวิชาการรุ่นใหม่ อาทิ พรรณิการ์ วานิช พรรคอนาคตใหม่ วทันยา วงษ์โอภาสี พรรคพลังประชารัฐ สุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคประชาธิปัตย์ ภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย ขัตติยา สวัสดิผล พรรคไทยรักษาชาติ ผศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ผศ.ดร.ติญทรรศ ประทีปพรณรงค์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA และชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ ผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th