ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” NIDA Poll

หน้าแรก > ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” NIDA Poll

News Image

การให้คำปรึกษาและบริการอื่นๆ

วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 ต.ค. 2560
  • ให้คำปรึกษาทางด้านงานวิจัยเชิงสำรวจแก่ผู้ที่สนใจและนักศึกษาทั่วไป
  • บริการด้านวิจัยเชิงสำรวจทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และบุคคลทั่วไป
  • บริการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทางโทรศัพท์ด้วยหน่วยตัวอย่างหลักครอบคลุมทั่วประเทศ มากกว่า 210,949 หน่วยตัวอย่าง
  • บริการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยภาคสนามทั่วประเทศ
  • บริการบันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำรวจ

ผลงานที่ผ่านมา

       ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ได้ทำการสำรวจให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

     ผลงานที่ทำให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและบริษัทเอกชนชั้นนำต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. ศาลปกครอง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กรมการขนส่งทางบก สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักกิจการยุติธรรม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ การประปานครหลวง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น

     ผลงานที่ทำให้แก่หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด โครงการเครือข่ายเสียงประชาชน สหพัฒนา บริษัท เอเจน อีเว้นท์ จำกัด  บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด สมาคมการค้ายาสูบไทย เป็นต้น 

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th