ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

องค์การพิทักษ์สยาม” กับ “การขับไล่รัฐบาล

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “องค์การพิทักษ์สยาม กับ การขับไล่รัฐบาล” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ  จำนวน 1,245 หน่วยตัวอย่าง  กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ ในกรณีที่องค์การพิทักษ์สยามและเครือข่ายชุมนุมเพื่อ ขับไล่รัฐบาลในวันที่ 28 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.25 เห็นว่า การเคลื่อนไหวเดินหน้าขับไล่รัฐบาลขององค์การพิทักษ์สยามและเครือข่ายในรอบที่สองจะไม่เป็นชนวนให้เกิดการปฏิวัติ เพราะ เป็นกลุ่มคนจำนวนไม่มากและส่วนใหญ่เพียงแค่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาล อีกทั้งยังมีการป้องกันการเกิดเหตุความรุนแรงเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ ประชาชน ร้อยละ 20.40 เห็นว่า จะเป็นชนวนก่อให้เกิดการปฏิวัติได้ เพราะ เป็นแรงกดดันอุดมการณ์ทางการเมือง และผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมเป็นกลุ่มที่ไม่พอใจรัฐบาล

               สำหรับกรณีที่องค์การพิทักษ์สยามและเครือข่ายตั้งข้อกล่าวหาเพื่อขับไล่รัฐบาลนั้น ประชาชน ร้อยละ 36.39 เห็นว่าจะสามารถดึงมวลชนเข้าร่วมเครือข่ายในการชุมนุมได้เพิ่มขึ้น เพราะ มีคนให้ความสนใจมากขึ้น รวมทั้งการการทำงานของรัฐบาลนั้น ไม่โปร่งใส ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 20.16 เห็นว่า เท่าเดิม เพราะ ที่ผ่านมาก็มีคนมาชุมนุมเท่าเดิม และมีทั้งประชาชนที่สนับสนุนและ ไม่สนับสนุนรัฐบาล  ทั้งนี้ประชาชน ร้อยละ 53.73 เชื่อว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองขององค์การพิทักษ์สยามและเครือข่ายจะไม่สามารถกดดันให้รัฐบาลลาออกได้ แต่ประชาชน อีกร้อยละ 15.90 เชื่อว่าจะสามารถกดดันรัฐบาลให้ลาออกได้

               เมื่อถามว่าในการชุมนุมครั้งต่อไปจะเกิดเหตุรุนแรงเหมือนในอดีตหรือไม่นั้น ประชาชน ร้อยละ 50.60 ระบุว่า ไม่เกิดความรุนแรง เพราะ มีบทเรียนจากอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ในความสงบได้ แต่ประชาชน อีกร้อยละ 25.46 ระบุว่า จะเกิดเหตุรุนแรงขึ้น เพราะ การชุมนุมทุกครั้งมักมีการปะทะกันและเป็นชนวนให้เกิดความรุนแรงตามมา

               ท้ายสุดประชาชน ร้อยละ 61.93 เชื่อว่าในการชุมนุมครั้งนี้มีกลุ่มการเมืองหนุนหลังอยู่ เพราะ มีการเอื้อประโยชน์ของนักการเมืองแอบแฝงอยู่และเป็นเรื่องปกติของการชุมนุม และประชาชน ร้อยละ 10.92 เชื่อว่าไม่มีกลุ่มการเมืองหนุนหลัง เพราะ เป็นเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลไปในทิศทางเดียวกัน

SiamProtectionOrganisation_word

SiamProtectionOrganisation_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th