ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ว่าที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ว่าที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2555 จากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,494 หน่วยตัวอย่าง  กระจายทุกเขตพื้นที่ ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ ผลการสำรวจพบว่า อันดับหนึ่ง ชาว กทม. ร้อยละ 39.22 เห็นว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร อันดับสอง ร้อยละ 16.93 เห็นว่าผู้จะเข้ามาบริหารจัดการกรุงเทพมหานครคนต่อไปควรเป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย อันดับสาม ร้อยละ 12.05 เห็นว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียาเวส ในขณะที่ ชาว กทม. ร้อยละ 25.30 เห็นว่ายังไม่มีบุคคลใดเหมาะสมที่จะเข้ามาบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร

               เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยควรส่งใครลงสมัคร ผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ชาว กทม. ร้อยละ 26.91 ระบุว่าพรรคเพื่อไทยควรส่งคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รองลงมา ร้อยละ 16.60 ระบุว่าควรส่ง พล.ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ  ร้อยละ 4.89 ระบุควรส่ง พล.ต.อ.เพรียวพันธ์  ดามาพงศ์ และ อีกร้อยละ 4.08 ระบุ ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี ในขณะที่ ชาว กทม. อีกร้อยละ 42.77 ระบุว่า ยังไม่มีบุคคลใดเหมาะสม และชาว กทม. อีกร้อยละ 1.81 เห็นว่าไม่ควรมีตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Thenewgovernor_word

Thenewgovernor_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th