ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

เด็กแว๊น ซิ่งป่วนเมือง

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เด็กแว๊น ซิ่งป่วนเมือง” ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,258 หน่วยตัวอย่าง กระจาย  ทุกเขตพื้นที่ ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ ผลการสำรวจ พบว่า  ประชาชน ร้อยละ 78.30 เห็นว่าสาเหตุที่ทำการแข่งรถซิ่งหรือเด็กแว๊น มีการขยายไปยังหลายท้องถิ่นมากขึ้นเป็นการเลียนแบบ รองลงมา ร้อยละ 31.96 ความต้องการเท่ห์ และท้าทาย   และอีกร้อยละ 14.71 เป็นเพราะต้องการโชว์รถ

                ในด้านบุคคลที่ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเด็กแว๊น นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.30 ระบุว่าควรเป็นผู้ปกครอง และอีกร้อยละ 27.80 ระบุว่าควรเป็นตำรวจ ส่วนมาตรการที่ควรนำมาใช้ในการปราบปรามปัญหาเด็กแว๊นที่ได้ผลมากที่สุด ร้อยละ 24.40 เห็นว่าควรจัดค่ายอบรม รองลงมา ร้อยละ 17.89 เห็นว่าควรจัดสนามแข่งรถอย่างถูกกฎหมายให้มากขึ้น ในขณะที่ ร้อยละ 17.17 เห็นว่าควรจับขังคุกเพื่อให้เข็ดหลาบ และเมื่อถามประชาชนว่าเห็นด้วยกับอุปกรณ์ "ชุดดักจับรถจักรยานยนต์ซิ่ง" ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำมาใช้ปราบเด็กแว๊นหรือไม่นั้น ผลการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 69.95 เห็นด้วย  เพราะจะได้ช่วยในการปราบปรามให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นและลดปัญหาเด็กแว๊นลงได้ ในขณะที่ร้อยละ 22.66 ไม่เห็นด้วย  เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้หากเกิดการผิดพลาดหรือใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี

                สำหรับทัศนคติหรือมุมมองที่มีต่อเด็กแว๊น ประชาชน ร้อยละ 78.38 มองว่าเด็กแว๊นเป็นปัญหาเยาวชนที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และอยากฝากถึงเด็กแว๊นว่า ให้คิดถึงหัวอกของคนที่เป็นพ่อแม่ อนาคตของตัวเอง คำนึงผลที่จะตามมา ให้เชื่อฟังพ่อแม่ ตั้งใจเรียนหนังสือ และเป็นคนดี 

motorgangsters_word

motorgangsters_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th