ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ผู้ว่าฯ กทม. ในยุค AEC

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ผู้ว่าฯ กทม. ในยุค AEC” ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2555 จากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,494 หน่วยตัวอย่าง  กระจายทุกเขตพื้นที่ ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ ผลสำรวจคุณสมบัติของผู้ว่าฯ กทม. ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น พบว่า ชาว กทม. ร้อยละ 52.00 ต้องการผู้ว่าฯ กทม. ที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาฉับไว มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 49.10 ระบุว่า ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม  ร้อยละ 34.30 ระบุว่า ต้องมีความรู้ความสามารถ  และอีกร้อยละ 24.20 ต้องเป็นผู้บริหารและนักจัดการที่ดี

  • preview

BangkokGovernorAEC_WORD

BangkokGovernorAEC_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th