ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

นักศึกษาปริญญาเอก ม.บูรพา เข้าเยี่ยมชม

วันที่อัพเดทล่าสุด : 15 ก.ค. 2559 นักศึกษาปริญญาเอก จากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมการทำงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติ ขั้นตอน และวิธีการทำโพล ของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th