ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 1 ”

วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 มิ.ย. 2559

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 1 ” ให้กับพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาคสนามและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ ขั้นตอนในการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย หรือการทำโพลอย่างถูกต้อง รวมทั้งการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจของตัวพนักงานสัมภาษณ์ ให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2559

  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th