ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งปีหลัง 2559

วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2559

         “นิด้าโพล” ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เรื่อง “CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งปีหลัง 2559” โดยมีผู้บริหารแสดงความเห็นจำนวน 48 ราย รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดี กล่าวว่า ผู้บริหารถึง 60.42% ระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะทรงตัวขณะที่ 25% ระบุว่าจะขยายตัว และ 12.50% ระบุว่าเศรษฐกิจจะหดตัว และ 2.08% ระบุว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมือง ขณะที่คาดการณ์ของผู้บริหารต่อทิศทางอุตสาหกรรมช่วงครึ่งปีหลังสอดคล้องกับคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจเช่นกัน โดย 56.25% ระบุว่าจะทรงตัว ขณะที่ 27.08% ระบุว่าจะขยายตัว และ 16.67% ระบุว่าหดตัว ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2559

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th