ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี

วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 มิ.ย. 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบัน ในโอกาสงานสถาปนาครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี หลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา ผู้บริหาร พร้อมทั้งอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบันโดยพร้อมเพรียงกัน
จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนพัฒนาสถาบัน จาก ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ พิธีมอบโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์แด่ผู้มีอุปการคุณ พิธีมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปี และพิธีมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2558
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th