ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

ม. แม้โจ้ ศึกษาดูงาน นิด้าโพล

วันที่อัพเดทล่าสุด : 4 มิ.ย. 2562

(25 มี.ค. 62) คณาอาจารย์ บุคลากร และน้อง ๆ นักศึกษา สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติ ขั้นตอนการดำเนินงานในการสำรวจความคิดเห็น การจัดทำข้อมูลสถิติ และดูงานการสำรวจความคิดเห็น เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริง ณ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ศาสตร์

 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th