ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

นิด้าโพล จัดเสวนาจับตาเลือกตั้งครั้งที่ 2 ถกแนวทางแก้ปัญหาปากท้อง และเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง 2562

วันที่อัพเดทล่าสุด : 4 มิ.ย. 2562

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” คณะทำงานโครงการเลือกตั้ง 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเสวนาจับตาการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง 2562” แลกเปลี่ยนและระดมความเห็นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสมาชิกพรรคการเมือง นักวิชาการ และผู้ดำเนินรายการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับแนวโน้ม นโยบาย ความคาดหวัง ในการขับเคลื่อนประเทศ และทัศนคติของพรรคการเมืองต่อการแก้ไขปัญหา การพัฒนาระบบเศรษกิจและคุณภาพชีวิตประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เสวนาจับตาการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 “ปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง 2562” และ รศ.ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวรายงาน โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหลากหลายพรรคการเมือง กิตติรัตน์ ณ ระนอง พรรคเพื่อไทย กอบศักดิ์ ภูตระกูล พรรคพลังประชารัฐ กรณ์ จาติกวณิช พรรคประชาธิปัตย์ พรรณิการ์ วานิช พรรคอนาคตใหม่ วิรัตน์ วรศสิริน พรรคเสรีรวมไทย ศุภชัย ในสมุทร พรรคภูมิใจไทย และศุภรัตน์ นาคบุญนำ ผู้ดำเนินรายการ

ในวันเดียวกัน ศ.ดร.อัญชณา ณ ระนอง ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ได้แถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ปากท้องคนไทย และเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง 2562” ทำการสำรวจเมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น 2,005 หน่วยตัวอย่าง ถึงความเห็นต่อเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.64 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นหลังการเลือกตั้ง ขณะที่ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพรรคการเมืองพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.73 ไม่เชื่อมั่นในพรรคใดเลย และร้อยละ59.55 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและปากท้อง โดยวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและปากท้อง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.23 ระบุว่า ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ทั้งนี้ผลสำรวจฉบับเต็มสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th