ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

นิด้าโพล ไนน์เอ็นเตอร์เทน MOU ครั้งที่ 3 สำรวจความคิดเห็นวงการบันเทิง

วันที่อัพเดทล่าสุด : 9 พ.ค. 2561

----- วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามกับคุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคุณฤทธิไกร ทองมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “การทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไทยที่มีต่อวงการบันเทิงตลอดปี พ.ศ. 2561-2562” ระหว่าง ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 601 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

------ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ช่อง 9 อสมท ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับทุกมิติของวงการบันเทิงกว่า 200 เรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกของประชาชนต่อวงการบันเทิงและคนบันเทิงซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะ โดยรายงานผ่านโพลมหาชน (Thailand People’s Chart ) ออกอากาศในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ช่อง 9 อสมท ทั้งนี้รายการอื่นๆ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ยังได้นำข้อมูลเชิงลึกจากสำรวจดังกล่าวไปใช้ในการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th