ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

ทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม ฯ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่อัพเดทล่าสุด : 1 ธ.ค. 2560

ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา บริเวณถนนด้านหน้า อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th