ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาขั้นตอนการทำโพลของ นิด้าโพล

วันที่อัพเดทล่าสุด : 18 พ.ค. 2560

          (18/05/2560) คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติ ขั้นตอน และวิธีการทำโพล ของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th