ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

5 อันดับนายจ้างในธุรกิจดิจิตอลที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด

วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 ก.พ. 2560

              ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ร่วมงานแถลงข่าวผลสำรวจจากนิด้าโพล การจัดอันดับนายจ้างในธุรกิจดิจิตอลที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 376 คน ร้อยละ 57.71 เป็นเพศชาย และร้อยละ 42.29 เป็นเพศหญิง ครอบคลุมทั้งกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา และพนักงานสายไอที-เทคโนโลยี โดยคำถามหลัก คือ ให้กลุ่มตัวอย่างบรรยายลักษณะที่ทำงาน “ในฝัน” และระบุชื่อองค์กรด้านเทคโนโลยีที่อยากทำงานด้วย โดยบริษัทนั้นๆ ต้องมีทีมวิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอยู่ในไทยด้วย

              ผลสำรวจพบว่า LINE ประเทศไทย ได้รับการโหวตเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยKaidee ,Pantip ,Wongnai และ Tencent (Thailand) (ชื่อเดิม Sanook!) ตามลำดับ

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th