ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เยี่ยมชมการทำงาน

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 ก.พ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เข้าเยี่ยมชม"นิด้าโพล" เพื่อศึกษาข้อมูลโครงสร้างการบริหารงาน แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการทำงานของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th