ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

“นิด้าโพล” ศึกษาดูงานการจัดทำระบบ Call Center บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2559

   รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยการศึกษาการจัดทำระบบ Call Center และการให้บริการเสริมในด้านต่างๆ

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th