ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม "นิด้าโพล"

วันที่อัพเดทล่าสุด : 15 ก.ค. 2559

15 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รวมถึงเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th