ร่วมงานกับเรา

หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา

​มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th