สถานที่ตั้ง

ที่ตั้ง อาคารเสรีไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

การติดต่อ

ฝ่ายโพลสาธารณะ : 02-727-3594, 02-727-3596, 02-727-3617
ฝ่ายธุรกิจโพล : 02-727-3618, 02-727-3242
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 02-727-3594
โทรสาร : 02-727-3595
E-mail : nida_poll@nida.ac.th

การเดินทาง

  • มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันฯ อยู่ทางซ้ายมือ
  • มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันฯ อยู่ทางขวามือ
  • มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันฯ อยู่ทางซ้ายมือ รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบัน ได้แก่
  • รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 44, 60, 71, 134 ก, 151, ปอ. 60, ปอ. 501, ปอ. 519
  • รถมินิบัส และ ปอ. หมายเลข 27

หรือเดินทางโดยทางเรือ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th